Vista Vilkår og betingelser

Senest opdateret: 28. september 2022

Velkommen til Vistas hjemmeside! Vista er en global e-handelsvirksomhed, hvis primære mål er at yde ekspertservice til mindre virksomheder i forbindelse med design og marketing. Vista stræber efter at opnå dette mål via et udvalg af produkter og tjenester, der tilbydes og leveres via en voksende samling af Vista-signaturtjenester, der omfatter VistaPrint, VistraCreate og 99designs fra Vista.

Læs disse Vista generelle vilkår og betingelser ("vilkår") omhyggeligt. Disse vilkår gælder for din adgang til og brug af hjemmesiden www.vista.com/dk/ samt mobiludgaverne heraf (betegnes samlet "hjemmesiden"). Ved at tilgå og anvende hjemmesiden og dens tilhørende værktøjer, applikationer og/eller en hvilken som helst anden tjeneste, accepterer du disse vilkår samt eventuelle yderligere vilkår og politikker, der findes på hjemmesiden i forbindelse med specifikke sektioner, tjenester og tilbud om signaturtjenester. Alle yderligere vilkår er hermed inkorporeret i disse vilkår. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne hjemmeside samt disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Du bør derfor gennemgå disse vilkår, hver gang du besøger hjemmesiden. Datoen øverst på denne side vil blive opdateret, når vi opdaterer vilkårene. Når du anvender denne hjemmeside, efter en ny version af vilkårene er blevet lagt op, accepterer du vilkårene og betingelserne i denne nye version. Du accepterer også, at vi kan levere al juridisk kommunikation og meddelelser til dig elektronisk ved at offentliggøre dem på vores hjemmeside.

[Download PDF-versionen af denne side]

Vilkår og betingelser for signaturtjenesterne
Hjemmesiderne for Vistas signaturtjenester (herunder VistaPrint, VistaCreate og 99designs fra Vista) samt de produkter og tjenester, der findes på og er tilgængelige via disse signaturtjenesters hjemmesider, er underlagt deres egne generelle vilkår og betingelser. Du accepterer at følge disse separate vilkår, når du tilgår eller anvender signaturtjenesternes respektive hjemmesider (herunder mobilhjemmesider) samt de relaterede værktøjer, applikationer, og/eller tjenester ("hjemmesider og applikationer for signaturtjenester"). Du bedes læse de generelle vilkår og betingelser, der gælder for hver af vores hjemmesider og applikationer for signaturtjenester som angivet nedenfor (de enkelte "vilkår for signaturtjenester"):

Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og nogen af vilkårene for signaturtjenesterne, gælder vilkårene for signaturtjenesterne.

1. Juridisk aftale
Disse vilkår udgør en bindende og retskraftig juridisk aftale mellem dig og Cimpress Schweiz GmbH, et schweizisk aktieselskab og helejet datterselskab af Cimpress plc, et irsk aktieselskab. Den globale Vista e-handelsvirksomhed styres i fællesskab af Cimpress Schweiz GmbH og visse andre datterselskaber af Cimpress plc. Når termen "Vista" i disse betingelser anvendes til at henvise til en forretningsenhed, skal den fortolkes som samlet at henvise til Cimpress Schweiz GmbH og de Cimpress plc-datterselskaber, der tager del i styringen af Vista-virksomheden.

2. Din konto
2.1 Før du kan udføre en bestilling online eller anvende visse af de tjenester eller funktioner, der tilbydes af hjemmesider og applikationer for signaturtjenester, skal du have en Vista-konto. Vi leverer SSO-funktionalitet (Single Sign On), der gør det muligt for os at tilbyde funktioner som f.eks. mulighed for at bruge dine logonoplysninger til alle vores signaturtjenester, herunder VistaPrint, VistaCreate og 99designs fra Vista.

2.2 Du accepterer at levere komplette, aktuelle og nøjagtige oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det, og at holde disse oplysninger opdaterede. Alle indsamlede personoplysninger vil blive behandlet som beskrevet i vores privatlivs- og cookiepolitik. Du er ansvarlig for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de logonoplysninger, du anvender til at få adgang til din Vista-konto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår under eller via din Vista-konto. Du skal underrette os omgående ved uautoriseret anvendelse af din Vista-konto.

2.3 Du skal være mindst 18 år for at oprette en Vista-konto. Ved at oprette en Vista-konto bekræfter du, at du er mindst 18 år.

2.4 Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn midlertidigt eller permanent at suspendere og/eller ophøre med at levere vores tjeneste til dig og/eller din Vista-konto til enhver tid og af enhver årsag, herunder, men ikke begrænset til, din overtrædelse af disse vilkår, vilkårene for vores signaturtjenester og/eller yderligere vilkår, din anvendelse af hjemmesiden, signaturtjenester og applikationer og/eller hvis du har deltaget i uønskede aktiviteter. Denne handling er helt og holdent efter vores eget skøn, og der vil ingen korrespondance finde sted. Du accepterer, at vi ikke har nogen form for ansvar over for dig eller nogen tredjepart som følge af en sådan afvisning, suspendering eller ophør.

3. Ophavsretligt beskyttet materiale til begrænset brug
Denne hjemmeside indeholder grafik, fotografier, billeder, dokumentlayouts, illustrationer, tekst, skrifttyper, musik, softwareværktøjer og andre informationer ("indhold"). Denne hjemmeside og alt dens indhold er ophavsretligt beskyttet ejendom, som tilhører Vista, eller ophavsretligt beskyttet ejendom ejet af tredjeparter, som har givet Vista tilladelse til at bruge det pågældende indhold. Alle rettigheder på denne Hjemmeside og til dens Indhold er forbeholdt på verdensplan. Det er strengt forbudt at opbevare, kopiere, distribuere, offentliggøre eller bruge nogen del af indholdet, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår. Vi forbeholder os retten til at tilføje, slette eller ændre en hvilken som helst del af indholdet på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel herom. Eventuelle ændringer af indhold foretaget af dig eller af Vista forbliver Vistas og dets licensgiveres ejendom.

4. Skadesløsholdelse
Du accepterer, at du skal skadesløsholde og forsvare Vista, dets direktører, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere mod alle krav, erstatningsansvar, skader, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalær og udgifter, der opstår som følge af eller relateret til din overtrædelse af disse vilkår.

5. Garanti betingelser
HJEMMESIDEN OG DENS INDHOLD LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. DU ACCEPTERER, AT DRIFTEN AF HJEMMESIDEN MULIGVIS IKKE ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. HENVISNINGER OG LINKS TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA UAFHÆNGIGE SELSKABER KAN VISES PÅ HJEMMESIDEN. DISSE HENVISNINGER OG LINKS LEVERES "SOM DE ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET.

6. Ansvarsbegrænsning
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VISTA ELLER DETS LICENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE ELLER DERES RESPEKTIVE BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR SKADER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER PROFIT, UANSET OM VISTA ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF HJEMMESIDEN, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER SOM FØLGE AF FEJL, UDELADELSER, VIRUS, FORSINKELSER ELLER AFBRYDELSE AF SERVICE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VISTA VÆRE ANSVARLIG ELLER HÆFTE FOR SKADER ELLER FØLGER AF ELLER RELATERET TIL DIN UPASSENDE ELLER UAUTORISEREDE BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD.

7. Eksportlovgivning
Du erklærer og garanterer, at du til enhver tid har opfyldt og vil opfylde alle gældende begrænsninger, der opstår ud af enhver og alle relevante sanktioner samt lovgivning vedrørende eksport- og handelskontrol, bestemmelser eller ordrer fra FN, EU og dennes medlemslande, Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige, USA samt ethvert andet land, hvis love, bestemmelser eller ordrer gælder for de involverede parter eller de aktiviteter, der er dækket af eller behandlet i disse vilkår (samlet benævnt "handelslove"), og at du også vil afholde dig fra at udføre enhver aktivitet eller undlade at udføre en aktivitet, der vil udsætte Vista for muligt brud på handelslove eller begrænsende foranstaltninger i henhold til samme. Du erklærer og garanterer yderligere, at du ikke er: (a) benævnt eller på anden måde sanktioneret i henhold til eller er ejet (50 % eller derover af aktier eller stemmeret) eller kontrolleret af, eller handler på vegne af, en anden part, der er benævnt eller på anden måde sanktioneret i henhold til handelslove; eller (b) almindelig bosiddende, organiseret eller lokaliseret i og ikke vil foretage direkte eller indirekte overførsel af nogen produkter eller tjenester, der modtages fra nogen af Vistas signaturtjenester, til: Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Krim-regionen (herunder Sevastopol), den såkaldte Folkerepublik Donetsk (DNR) eller den såkaldte Folkerepublik Luhansk (LNR).

8. Feedback om hjemmesiden
8.1 Alle kommentarer, forslag eller anden feedback (samlet kaldet "feedbackinformation"), der leveres til Vista i forbindelse med driften eller indholdet af denne hjemmeside, skal gives af indsenderen og modtages af Vista på ikke-fortrolig basis. Vista får eneretten til alle sådanne kommentarer, forslag eller anden information. Ved at indsende sådanne oplysninger til Vista accepterer du, at du overfører og tildeler, uden beregning, alle dine rettigheder, ejerskab og interesse i de oplysninger, herunder alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer, at Vista frit kan anvende sådanne oplysninger på ubegrænset vis.

8.2 Vi tager informationssikkerhed og persondatapolitik alvorligt, og vores mål er at levere en sikker hjemmeside til alle brugere. For at kunne nå dette ål er vi afhængige af, at vores sikkerhedsprogram identificerer og løser sikkerhedsproblemer, og vi benytter eksterne sikkerhedsforskere til at rapportere sårbarheder. Hvis du mener, at du har identificeret et sikkerhedsproblem på denne hjemmeside eller et af vores webprogrammer eller webtjenester, bedes du kontakte [email protected].

9. Privatlivs- og cookiepolitik
Vores Vista Privatlivs- of cookiepolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, behandler, offentliggør, deler, gemmer og beskytter de oplysninger, du sender til os, når du bruger hjemmesiden. Denne privatlivs- og cookiepolitik gælder for alle dine besøg på hjemmesiden og al brug af vores tjenester.

10. Gældende lov, jurisdiktion og tvistbilæggelse
10.1 Alle spørgsmål i forbindelse med beskyttelse, krænkelse eller misbrug af ophavsretligt beskyttet materiale er underlagt loven om ophavsret i USA. Alle andre spørgsmål vedrørende din adgang til eller brug af denne hjemmeside er underlagt lovgivningen i Irland. Enhver juridisk handling eller procedure vedrørende eller som følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside skal anlægges i Dublin, Irland. Du accepterer at indordne dig under jurisdiktionen for domstolene i Dublin, Irland, og accepterer, at værneting i disse domstole er korrekt i et sådant sagsanlæg eller proces. Du accepterer også ikke at anlægge nogen sag eller proces, som involverer Vista, hvori et retsmøde i Dublin, Irland, er et ubelejligt forum for en sådan juridisk handling eller procedure.

10.2 Europa-Kommissionen tilbyder en online-platform til løsning af tvister uden for retssalene (OTB-platformen) for brugere, der er bosiddende i et EØS-land. Der er adgang via dette link: http://ec.europa.eu/odr.